Đóng

31/05/2016

Đơn xin mua căn hộ chung cư Hanhud 234 Hoàng Quốc Việt KĐT Nam Cường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA CĂN HỘ

Kính gửi: Công ty CP Bất Động Sản HANHUD

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………
SốCMND:……………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………
Điện thoại nhà riêng: ………………………………………………………………
Tôi được biết Công ty là đơn vị được độc quyền phân phối sản phẩm của dư án Khu nhà ở cao tầng phục vụ di dân GPMB theo Quyết định giao đất số 1040/QĐ-UBND theo Hợp đồng 70/HĐHTKD ký ngày 11/6/2010 giữa Công ty CP Bất động sản HANHUD và Công ty CP Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội.
Sau khi tôi đã tự mình nghiên cứu:
+ Hồ sơ pháp lý của dự án.
+ Hồ thiết kế toà nhà, mặt bằng sàn tầng và căn hộ số….;
+ Danh mục vật liệu hoàn thiện căn hộ;
+ Dự thảo Hợp đồng mua bán căn hộ của Chủ đầu tư.
Tôi nhận thấy sản phẩm của Dự án là phù hợp với nhu cầu của tôi. Vì vậy, do tôi biết dự án chưa đủ điều kiện để làm thủ tục mua bán căn hộ nên tôi làm đơn này để Đăng ký mua căn hộ với Quý Công ty như sau:
– Căn hộ đề nghị đăng ký mua số ……… Tầng………… Diện tích …………..
– Đơn giá…………………………….đã bao gồm thuế VAT và nội thất cơ bản.
– Thời điểm đề nghị ký hợp đồng mua bán: ngay khi Dự án đủ điều kiện bán căn hộ theo quy định của pháp luật.
Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về việc mua căn hộ tại dự án của Quý Công ty. Tôi đề nghị Quý Công ty xác nhận quyền mua căn hộ nêu trên của tôi khi dự án đủ điều kiện bán sản phẩm.

                                                                                                  Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2016

                                                                                                    Người làm đơn

                                                                                                       ( ký, ghi rõ họ tên)Xác nhận của Công ty CP Bất động sản Hanhud

Công ty CP Bất động sản Hanhud xác nhận ông/bà………….  là người đã có Đơn đăng ký mua căn hộ số …tầng …diện tích… của Dự án
Ông/Bà là người có duy nhất có quyền Ký hợp đồng mua căn hộ căn hộ số …tầng …diện tích…của Dự án.. khi Dự án đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật.
Quyền đặt mua căn hộ trên của Ông/Bà chấm dứt khi:
1.Ông/Bà …………………………………………………………………………
2.đã ký Hợp đồng mua bán căn hộ.
3.Khi dự án đủ điều kiện, sau 07 ngày kể từ ngày Công ty gửi Thông báo đề nghị ký Hợp đồng mua bán nhưng Ông/Bà không làm thủ tục để ký Hợp đồng.

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN HANHUD

TIN TỨC Related